γλύψαι

γλύφω
carve
aor imperat mid 2nd sg
γλύφω
carve
aor inf act
γλύψαῑ , γλύφω
carve
aor opt act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • INTERRASILE Opus — apud Vilhelm. Brittonem dicitur interpolatum caelaturâ et planâ. Planum enim inter caelaturas quasi rasum videtur: adeoqueve rasili opponitur, ut quod subinde caelaturâ et plano variatur ac distinguitur. Alex. Quod nunc sculpturis quod nunc… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • RADENDI genas ritus — olim in funeribus a sequiore usurpatus sexu, a Solone apud Athenienses, atque hinc a Decemviris apud Romanos sublatus est: Ita enim XII. Tabb. Mulieres genas ne radunto: neve lessum funeris ergo habento, de quo more sic Servius, ad illud Aen. l.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CAELUM — a caedo, Graece γλύφανον, apud Theocritum, qui poculum in certamine rustico depositum ita describit, Καὶ βαθὺ κιςςύβιον κεκλυσμένον ἀδἕι καρῷ Α᾿μφωὲς νεοτευχὲς, ἔτι γλυφάνοτο ποτόσδον Τῷ περὶ μὲν χείλη μαρύεται ὑψόθι κιςςούςτκτλ. Latine scalprum… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CAVATOR — gemmarum scalptor est; cavare enim Latini pro scalpere, ut Graeci διατρῆσαι, posuerunt: gemmas enim qui scalpunt, quasi quosdam in iis cavant sulcos et foramina caelô imprimunt. Hinc in veterib. Inscript. mentio est Cabatorum de sacra via qui non …   Hofmann J. Lexicon universale

  • TERERE — de Torno signanter dictum. Virg. Georg. l. 2. v. 444. Hincradios trivere rotis. i. e. tornavêre. Unde Tritores, οἱ τορευται, vel τορνευταὶ et tritum argentum Phaedro, l. 5. Fab. 2. v. 7. τόρευμα. Qnin et verbum ipsum tero, ex Graeco τορῶ, quod… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • TORNEUTICE — Ars, Graece Τορνευτικὴ, a Theodoro Samio inventa, sicut Toreutice, de qua supra, a Phidia, Plinio, l. 7. c. 56. Normam auteni et libellam et tornum et clavem Theodorus (invenit) Samius. Ubi tornus, Graece τόρνος, instrumentum est, in quo ligna… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • XYSTI et XYSTA — ultima Gymnasiorum apud Veteres pars, inter se non parum apud Graecos Latinosque differebant. Quorum Xystos hi vocabant porticus tectas, ubi, per hiemem et aestatem, tempore luctationibus alienô, exercebantur: Xysta autem, subdiales ambulationes …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.